Klímavédelmi akcióterv

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAVÉDELMI AKCIÓTERVE

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 345/2020 (V.21.) számú határozatával csatlakozott a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant of Mayors for Climate & Energy, továbbiakban Szövetség) nemzetközi szervezethez, és a Szövetséghez való csatlakozás feltételeként készíttette el jelen Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (angol nevén SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan, a továbbiakban jelen dokumentumban a Klímavédelmi Akcióterv kifejezést használjuk). A Szövetséghez való csatlakozás feltételeként Erzsébetváros kötelezettséget vállal a kerületi kibocsátások 40%-os csökkentésére, és emellett átfogó, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképesség erősítése céljából adaptációs stratégiát és akciótervet is kidolgoz.

A Klímavédelmi Akcióterv összefoglalja azokat a javasolt energetikai és klímavédelmi célú intézkedéseket, beruházásokat, amelyeket a Erzsébetváros Önkormányzata a kerület lakosaival, vállalkozásaival és civil szereplőivel 2030-ig meg kíván valósítani.

Az akcióterv hatáscsökkentésre vonatkozó részének kidolgozásához az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék (Base Emission Inventory, BEI) szolgál kiindulópontként, mely meghatározza a CO2 emisszió fő forrásait és a kibocsátás-csökkentés lehetőségeit. A BEI képezi az alapját az ágazati kibocsátás-csökkentési célértékeknek, az ágazati megtakarítások lehetőségeinek és a kapcsolódó hatáscsökkentő intézkedéseknek. A CO2 kibocsátás számításakor a 2011-es évet vettük bázisévnek, az emissziós faktorok tekintetében az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) által meghatározott értékeket vettük alapul.

A Szövetség módszertanának négy kulcsfontosságú ágazata, amely a Klímavédelmi Akcióterv alapját is képezi: önkormányzati épületek, berendezések és létesítmények, szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések és létesítmények, lakóépületek és közlekedés. Az alábbi táblázat foglalja össze a szektoronkénti és energiahordozónkénti energiafogyasztást, és a kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátási értékeket.

Erzsébetváros Klímavédelmi akcióterve itt olvasható el.